تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


 

اینقدر خودت رو زیرذره‌ بین نبر؛ هــــــی خودت رو جرح و نقد و سرزنش نکن. بذار یکم نفس بکشی.
هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم از شر خودش در امان نباشه.
 
اینقدر انگشت تو سوراخ ضعف‌های شخصیتت نکن. چراهای بی‌جواب رو یکریز از خودت نپرس. به خودت نگو که آدم ضعیف و بی‌اعتماد بنفسی هستی.
تو زندگی خیلی‌ها ممکنه اینها رو بهت بگن؛ تو اما این کار رو با خودت نکن!

ادامه مطلب  

عمل کن  

به تمام چیز هایی که فکر ميکني...عمل کن..
عمل کن که یک روز در حسرته هر چیز کوچکی نمانی و بتونی برای خودت زندگی کني..
به حرف مردم خیلی چیز ها ميشود که ازش ناراحت یا خوشحال ميشوی برای همين فکر کن فقط خودت در این دنیایی و برای خودت زندگی کن..راهی برو که خودت ميخواهی..
کاری کن که خودت ميخواهی ن کس دیگری!!!

ادامه مطلب  

سخنان مسیح  

از کسی ایراد نگیرید، تا از شما نیز ایراد نگیرند. زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنيد، همان‌گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت ميبيني اما تیر چوب را درچشم خودت نميبيني؟ چگونه جرأت ميکني بگویی، اجازه بده پر کاه را از چشمت در آورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببيني.
(انجیل متی، ۵- ۱ : ۷)
 

ادامه مطلب  

...  

 به عمد خودت را روی آسفالت های خیابان بکشی، به عمد خودت را به دردو دیوار بزنی ، به عمد گوشه ی تمام ناخن هایت را آنقدر بجوی که به خون بنشیند ، به عمد شیشه ها را بریزی در دهانت و بجوی ، به عمد راهی را انتخاب کني که انتها ندارد ، به عمد خودت را بیاندازی وسط جهنم و بعد بنشینی به خودت نگاه کني ... به زخم هایت ، به سنگ هایی که زیر پوستت رفته ، به سوزش دستانت اما بعد تنها زخم های روحت را ميبيني ، بخشی از خودت که خودت به باد داده ای...بی شک بعد از تو تمام رنج ه

ادامه مطلب  

(انجیل متی، ۵- ۱ : ۷)  

از کسی ایراد نگیرید، تا از شما نیز ایراد نگیرند. زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنيد، همان‌گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت ميبيني اما تیر چوب را درچشم خودت نميبيني؟ چگونه جرأت ميکني بگویی، اجازه بده پر کاه را از چشمت در آورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببيني.
(انجیل متی، ۵- ۱ : ۷)

ادامه مطلب  

ساعت به وقت تنهايي  

آدم از خودش نمي‌تواند فرار کند. در بدترین روزها، در غمگینانه‌ترین شب‌ها، در وقت‌هایی که از دنیا خسته شده‌ای، از شهر متنفری، از چراغ‌های روشن بدت مي‌آید و  از تاریکی چراغ‌ها هم مي‌ترسی، چشم‌هایت را که فشار بدهی، اشک‌هایت که بریزند، داد که بزنی، شیشه‌ها را که بشکني، به خودت مي‌آیی و ميبيني از خودت نمي‌توانی فرار کني. باز هم نمي‌توانی تنها بمانی... نمي‌توانی به حال خودت بمانی. گوش‌هایت توی سکوت ابدی فرو نمي‌رود. چشم‌هایت بسته نمي

ادامه مطلب  

زندگی  

زندگی چیست؟ زندگی فقط  خودتی خود خودتی خودی که باید اروم باشی فکربد را بریزی تو سطل اشغال اروم کني خودت را خودت را عاشق کني خودت  بسازی خودت را باور کني زندگیت را باور کني باورکني که عاشقی عاشق عاشق عاشق زندگی فقط همين کل زندگی خودتی خود خود خودت

ادامه مطلب  

دلم ازخیلی روزا باهیچ کسی نیست  

وقتی آدما به هیچ صراطی مستقیم نیستنتو هم یه جوری باشکه نه محبت زیادیت بزنه زیر دلشوننه نامهربونیت بشینه تو ذهنشونیه جوری باش، اونجوری که دلت مي خوادعاشق شواما عاشق چیزای قشنگدلتو یه جا اسیر نکنعشق، که فقط عشق زن و مرد نیستدور و برتو خوب نگاه کنيمي بيني خیلی چیزا هست واسه دوست داشتنفقط یادت باشههميشه مغزتو با دلت تنظیم کنخودتو با خودت نه با هیچ کسکه اگه غیر از این باشه بازم یه جای کار مي لنگهخوشبختیو هیچ کس به هیچ کس نمي ده جز خودتاگه حواست

ادامه مطلب  

 

چیزی كه آدم رو پیر مي كنه، گذر زمان نیست، حرف نزدنه.مگه آدم چقدر مي تونه حرف رو حرف بذاره و بریزه ی توی خودش؟ كلمه روی كلمه بچینه و شهر و كوچه هاش رو بالا پایین كنه؟ آدم هر چقدر صبور، هر چقدر توو دار، یه جایی بالاخره كم مياره. یه جایی مي بيني خسته ای از این خودت و خودت بودن، از این بی شنونده بودن.مثل آدم در حال سقوط، دست ميندازی كه فقط پیداش كنی.. در حد دو كلمه.. در یه سلام و خداحافظی ساده، در حد اینكه فقط به خودت قوت قلب بدی كه آروم باش، یكی هست.این

ادامه مطلب  

335  

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو!برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تاتر بچین!خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن.چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار.بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن.کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن.برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر.در دفترچه ی روزانه ات بنویس:تو قرار است از لحظاتی که ميگذرد لذت ببری...خلاصه که به خودت... به علایقت احترام بگذارميدانمعشق زیباس

ادامه مطلب  

 

چرا وقتی ماشینت جوش مي آورد ، حرکت نمي کني ؟ کنار زده و مي ایستی ؟ چون ممکن است آتش بگیرد و به خودت و دیگران صدمه بزند! خودت هم همينطوری... وقتی جوش مي آوری ، عصبی و عصبانی مي شوی. در این حال تخته گاز نرو ! بزن کنار ، ساکت باش ، و هیچ نگو...! وگرنه هم به خودت آسیب ميزنی هم به اطرافیان...

ادامه مطلب  

فضای مجازی  

گاهی دلزده ميشوی از حرف هایی که از هر طرف به سمتت شلیک ميشوند ،
ميروی تا گوشه ای که به خلوتت برسی و به خودت فکر کني ، با خودت باشی
و از اینکه خودت را نادیده گرفته بودی سر به خاک بمالی و شرمسار شوی
ميروی به سمت خودت درست همان جایی که هیچ کس اجازه دست درازی به لحظه هایت را ندارد
و فرار کني از آن فضای مجازی و آدم های پشت نقابش که خوره شدند گوشه ی لبت
و به تاراج بردند لبخند هایت را
مکث کن ميان هیاهوی شلوغ این همه تنهایی و غربتت را بشوی
در حوضچه ی افکار

ادامه مطلب  

حق  

همونقدری که به خودم حق ميدم، به تو هم حق ميدم، شاید به تو بیشتر هم حق بدم، من از سمت خودم خواهان یک چیزم و تو هم از سمت خودت خواهان چیز دیگه، که مثل طناب ميمونه که من ميخوام به سمت خودم بکشم و تو ميخوای به سمت خودت بکشی..
هر چقدر تلاش ميکنم وقتی بهم روراست ميگی که طنابو شل کنم تا تو به سمت خودت بکشی نميتونم، با اینکه ميدونم چیزی نیست باز هم نميتونم، امروز سعی کردم طناب رو به سمت تو بدم و به اختیار خودت بزارم، اما دلم...
نميدونم چطور ميتونم وقتی تو

ادامه مطلب  

#34  

بازم اون احساسات قدیمي و مبهم...وقتی فقط خودت درگیر اون احساساتی و عکسای اونو با آدمای مختلف ميبيني...بازم اون خاطرات قدیمي که فقط خودت توش حبس شدی...و اون دنبال رقم زدن خاطرات جدید با اوناس...
چقد بده احساساتت تو گذشته غرق باشه و خودت اینجا
دوس دارم تغییر کنم!با ورود ی آدم جدید به زندگیم که بتونم دوستش داشته باشم

ادامه مطلب  

37  

به عقیده من دست و پنجه نرم کردن با یک مسئله در همان مقطعی که گرفتارش شده ای علی رغم همه فرسایش هایش هزاران مرتبه آسان تر از تحمل دوره ای ست که مدت زمانی از آن مسئله مي گذرد ولی در ضمير ناخودآگاهت بارها و بارها آن موقعیت را به یاد مي آوری و به خودت لعنت ميفرستی. بارها خودت را محکوم ميکني. بارها خودت را قصاص ميکني.

ادامه مطلب  

حیف است که از عشق تو یک توشه نگیریم...  

 
 
یک روز از خواب بیدار مي شوی نگاهی به تقویم مي اندازی نگاهی به ساعتتو نگاهی به خود خودت در آینه و مي بيني هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیست لباسهای اتو کشیده غبارگرفته مهمانی ات را از کمد بیرون مي آوریگران ترین عطرت را از جعبه بیرون مي آوری و به سر و روی خودت مي پاشی ته مانده حساب بانکی ات را مي تکانی و خرج خودت مي کني یک روز از خواب بیدار مي شوی و به کسی که دوستت دارد بدون دلهره و قاطعانه ميگوییصبح بخیر عزیزم وقت کم است لطفا مرا بیشتر دوست بدا

ادامه مطلب  

عمل جراحی بینی نوک پهن  

جراحی بيني نوک پهن
جراحی زیبایی بيني در ميان پنج روش جراحی پلاستیک محبوب ترین شیوه است . برای بیمارانی که از اندازه و شکل بيني،  ناراضی هستند جراحی زیبایی بيني  را انتخاب ميکنند، ،  از آنجا که بيني  قطعا برجسته ترین ویژگی های صورت، تغییر اندازه و شکل آن مي تواند تاثیر فوق العاده ای در ظاهر داشته باشند.  جراحی زیبایی بيني تا حد زیادی مي تواند در بهبود تعادل ویژگی های صورت،  به بیماران در بالا بردن اعتماد به نفس کمک کند.. اگر شما در نظرداری

ادامه مطلب  

 

خدایا دلم خیلی گرفته!! کاش تو خودت کاری ميکردی. خسته ام خدایا! تو بگو چکار کنم؟ کاش خدایا برایم معجزه ای داشتی.
خدایا تو خودت ميدانی که سالهاست به این درد گرفتار شده ام  و در جزیره ای تنها زندگی ميکنم....
خدایا تو خودت خوب ميدانی من هیچگاه نخواسته ام خلاف ميل تو عمل کنم. هميشه تو را در نظر گرفته ام. پس خدایا چرا برایم معجزه ای نمي آوری؟!!!
 
 

ادامه مطلب  

شعری ناب از اقبال لاهوری  

 
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﻱ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
 ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
 ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
 ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻭ ﻣﻨﺖ
ﻣﻨﺖ ﻧﮑﺶ ﺍﺯ ﻏﯿﺮ ﻭ ﭘﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
 ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﯽ
ﭘﺲ ﺷﺎﮐﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﻫ

ادامه مطلب  

تو رو خدا  

چی شده پدرت چشمش چی شده عمل چرا؟؟دردت بجونم چی شده چشمش؟ایشالا که سلامنت باشه و سرحال 
شاید چشمش ضعیفه و لیزیک ميخاد بکنه درسته،؟؟؟ایشالا که همينطور باشه
تو رو خدا تو ایلام مراقب خودت باش لیلا حس خیلی بدی بهم دس ميده وقتایی که ميری ایلام همش دلشورع دارم تو رو قران مراقب خودت باش خونه اون فاميل پرروتون نری یه وقت عزیزدلم تو رو خدا مراقب خودت باش نفسم

ادامه مطلب  

27.(خوندنش لطفی نداره.خود دانید!)  

از تک تک کارایی ک برام کردید  نفرت دارم.ازتک تک کارایی ک برام ردید نفرت دارم!
اینقدر زده شدده تو سر کاراتون از طرف خودتون یا اطرافیانی ک ب من و شما ربط ندارن ک تمام کاراتون برام منفوره.تک تک سلولو های بدنم انزجار رو حس ميکنن.تک تک سلول های بدنم متنفرن از کاراتون.از منطقتون.از وسیع بيني های منزجر کنندتون.از جایگاه مقدسی ک توی زندگی من دارید.
برميگردی ب من ميگی بزرگترین بدبختی تو اینه ک ميخای ب حرف و فکر بقیه ب خودت اهميت ندی.فقط خودت و آسایش خودت

ادامه مطلب  

1  

چیزی از نقطه صفرم یادم نمياد ؛ جز موهوماتی درهم با عقب و جلو شدن تاریخ . برای همين دارم
برای تو مي نویسم ؛ برای تو که هنوز نمي دونم اسمت رو چی بذارم .
مي بيني ؟ اومدنت که دست خودت نبود اسمت رو هم من باید انتخاب کنم . پس خودت چی ؟
خودت چکاره ای پسرم ؟‌

ادامه مطلب  

بیا خودت بهش بگو  

بیا خودت بهش بگو که به من گفته بودی قصه ی من و تو با دوستای دبیرستانی خیلی فرق داره
که گفته بودی خوشحالم از اینکه خودم دنبال این حس نبودم اینکه مي گفتی ما با همه خیلی فرق داریم
بیا بهش بگو که حق نداره اینطوری منو با درشت ترین حرفای دنیا لگد کنه
بیا به اونی که جای تو اومده بگو که ميدونی چقدر دوستت دارم
بهش بگو که ميدونی چرا نميخوام از پیشم بری ،اون این چیزا رو نمي فهمه
بیا و اون آدم آهنی رو بیرونش کن ،خودت بیا الهی قربونت بشم پس تو کجایی..............چ

ادامه مطلب  

دل نوشته  

گاهی هم به خودت سربزن!
حال چشمهایت رابپرس و دستی به سر و روی احساست بکش:
رو به آیینه بایست و تمام تنهایی ات را محکم در آغوش بگیر و با صدای بلند به خودت بگو که (تو)تنها دارایی من هستی،بگو که باهمه ی کاستی های جسمي و روحی،تو را بی بهانه و عاشقانه دوست دارم!
برای خودت وقت بگذار،بامهربانی دستت رابگیر و به هوای آزاد ببر.نگذار احساس تنهایی کني،نگذار ابرهای سیاه،چشمهایت را از پا دربیاورد...
مطمئن باش
هرگز کسی دلسوزتر از تو نسبت به تو پیدانخواهدشد!

ادامه مطلب  

فدای سر بریده ات  

آقاجانم
مولا جانم
تا عمر دارم
شرمنده تو ام
آقا
ببخش
به بزرگواری خودت ببخش
تو رو به خون علی اکبرت ببخش
ما بلد نیستیم مثل علی اکبرت جوونی کنيم
ما فقط بلدیم آخرت تباهی کنيم
خودت دست به کار شو
ما رو علی اکبر وارانه بزرگ کن
آقا معصیت هامون توان پاهامون رو گرفتن
تو دست گیری کن و بلندمون کن
آقا بلندم کن
فدای سر بریده ات
تو رو به  اشک های زینب به دادم برس
به تب سوزان سجادت ، به دست های کوچک رقیه
ببخش و
تو رو به اسم مادرت ، دل هایمان را به عشق خودت نورانی

ادامه مطلب  

نامه ی سوم  

اون قدر ميشناسمت که ميتوانم تو را بکشم با تمام خطوط خاص چهره ات با خط هایی که وقتی ميخندی کنار چشمت مي افتد با عینک رو چشم هایت که من قرار است موقع سفر برایت تميزش کنم که پشت فرمان واضح تر ببينيمن تو را ميشناسم اما تو را پیدا نميکنم ! عجیب است یک جایی گم شده ای وسط این چند ميلیارد ادم وگرنه من که تو را ميشناسم ، محال است از کنارم رد شده باشی من نشناخته باشمتنکند حواسم پرت بوده ؟ نکند سر به زیری ام کار دستم داده ؟ آخ ... شنیده بودم دنیای دخترای سر به

ادامه مطلب  

 

برای خودم،برای دلم مي نویسم.کار که دلی باشد زیباتر مي شود اما حالا و در این زمانه گاهی همين طوری بی دلیل و بی منظور برای خودت یادداشتی در لاین یا تلگرام و اینستاگرام  مي گذاری و دوستانت را در خواندنش شریک مي کني .آن لحظه افرادی که به خود شک دارند و احتمالا پرتاب هایی به سمتت داشته اند سر از  دایرکت و پی وی در مي آورند که با من بودی؟ منظورت منم؟ بیچاره جان اگر منظورم شما بودید واضح و روشن نام مي بردم(روزگاریست شجاعت آموخته ام) چرا همه چیز را به خ

ادامه مطلب  

312- بي خيال  

بی خیال هر چه كه آزارت مي دهد
بی خیال خودت اگه خودت رو آزار ميدی
بی خیال هر چه ميگه خودت نباش
بی خیال هر چه كه محدودت مي كنه
بی خیال هر چه و هر چی و هر كی كه مي خواد تو نباشی
لیلی، با تو هستم
 
* به پرفسور سميعی رو یه جور خاصی ارادت دارم. مي دونی چرا؟ شصت سالگی، خودشو با جوون های 30 ساله مقایسه كرد و دید جلوتره. 79 ساگی اش ميآد و برابر دوربین ميگه: جوون های 30 ساله بیان با من بحث كنن ببينيم كدوم یكی مون شور و شوق بیشتری داریم؛ من هنوزم جسمم سالمه و ذهنم ف

ادامه مطلب  

۲۱آبان -جمعه ی نامعلوم  

دیشب هم من دلم گرفته بود هم عشق جونی خسته و بی حوصله بود
خدایا این یکی هم بشه که آقامون آروم بشه .....
خدایا خودت ميدونی چقد نگرانشم ،خودت ميبيني چقد همو دوس داریم 
خدایا خودت کمکمون کن که بشه ...
خدایا من فقط ازت ميخوام عشق جونی آرامش داشته باشه..
خدایا خودت ميدونی که چقد بهت ایمان و اعتمادت داره
خودت ميدونی چقد عاشقانه پس خدایا تو رو به بزبرگیت قسم هواش رو داشته باش.
تو که بخوای ميشه.....

ادامه مطلب  

برای خودت دعا کن که آرام باشی؛  

برای خودت دعا کن که آرام باشی؛وقتی طوفان مي آید، تو همچنان آرام باشیتا طوفان از آرامش تو آرام بگیرد.برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛آنقدر صبور باشی تا بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروندو خورشید دوباره بتابد.برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی ...ﺯﻧﺪگی ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻦبست نمي رسد،کافیست چشم باز کنيم و راه های گشوده ی بی شماری را فرا روی خود ببينيم.خدا که باشد، هر معجزه ای ممکن مي گردد.ایمان داشته باش که قشنگترین عشق،نگاه مهربان خداو

ادامه مطلب  

dunky  

گاهی وقتا
وسط مسیر روزانه ی زندگیت مي ایستی و ميری بالای یه نردبون و نگا ميکني به اطرافیانت
و با خودت ميگی : هی.. انگاری دارن واقعن ازم سوء استفاده ميکنن ..
چقد دلت ميخاد برا خودت گریه کني اون لحظه
که تو بی ریایی و هرکاری ام کني توو ذاتته مهربونیه خرکی ..
کاش کمتر خر باشی.

ادامه مطلب  

صدم ثانیه...  

در تاریکی موهومي گم شده بودم.آنجا که خودت و سایه ات یکی مي شوند که حتی دندان سفید رنگ هم برقی ایجاد نمي کند. در تاریکی مطلق و سکوت رعب انگیز که انگار پایان خودت آنجا قرار است باشد و خودت شاهد آن لحظه هستی.تمام این لحظات با صدای شکستن چیزی تمام شد ناگهان سایه ام از دور برایم دست تکان داد و من سفیدی دندان های پدر را دیدم.نمي دانم آن لبخند کذایی چه بود روی صورتم که مانند قطره ی آبی بخار شدم.
و مي دانم تمامي این ها در صدم ثانیه اتفاق افتاد. 

ادامه مطلب  

لاجرم های دوپا  

چقد حس یجوریه
بعضی وقتا یکسایی رو مي بيني که به معنی واقعی کلمه به دل مي شینن!
واقعا با  بودنشون لذت مي بری
بعد که مسیر رسیدن به اون شخص رو ميبيني 
با خودت مي گی تو کجا
من کجا
ما کجا
اینجا کجا
کاش یه فولدری یه روزایی یه امکانی بود مي شد
هميشه به این مدل آدما سر زد

ادامه مطلب  

بحران...  

یه زمان هایی توی زندگیت ميرسه که دچار یه سردرگمي و بحران ميشی، دیگه نمدیونم با خودت چند چندی، مدام تلاش ميکني از این بحران رهایی پیدا کني اما نميتونی رهایی پیدا کني، بیشتر فرو ميری، دست و پا ميزنی تا بیرون بیای اما نميشه که نميشه، کم کم با خودت شروع بجنگیدن ميکني، مدام خودت رو سرکوب ميکني که چرا اینطوری هستی، شروع مي کني به ایرادای مختلف گرفتن از خودت و همه چیزهایی که داری، دیگه خودت رو قبول نداری، کم کم مثل خوره همه چیز وجودت رو ميخوره، اون

ادامه مطلب  

گله  

خدایا یه کلمه ميگم چون متنی که پر از گله وشکایت از خودت بود ثبت نشد 
دلت نميخواست بندهای دیگت از دل پر من از خدا با خبر بشن اما خودت شاهد باش 
من اون دنیا پیش کی ازت گله کنم خدا خسته شدم کمکم نميکني نميبيني هر روز 
افسرده شدنم رو ، نميبيني دیگه چشمام نميخنده من خیلی بیشتر از اینها تنهام 
چرا موانع رو از سر راه برنميداری تا من مزه خوشی رو بچشم

ادامه مطلب  

خدای مهربون عاشقتم  

خدایا خودت ميدونی چقد عاشقم و چقد دوستش دارم
اگه یه وقتی حرف از مردن ميزنم بخاطر دوریه 
خدایا خودت ميدونی تو دلم چقد اشوبه
خودت ميدونی چه شبایی تا صبح بیدار بودم و برای خوشبختیش دعا کردم و اشک ریختم
خدای من خودت بهتر از همه ميدونی که بلبل بدون جفتش عمری نداره  پس چرا فکر ميکنن من الان باید شاد و سرحال باشم
چرا وقتی من حرف رفتن و اومدن پیش تو ميزنم همه بهم ميگن تو ناشکری
مگه قراره تا کی زندگی کنيم خدایا این دنیا برام هیچ ارزشی نداره
خدایا عا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام